Privacy Beleid

Wellform Medical is een bedrijf dat valt onder de Cornelion Group. Cornelion Group is een groep van bedrijven waar onder meer OxMed International, Wellform Medical en Stoma Connect behoren, alsmede de distributie van Welland producten in Nederland en België.

Alle persoonsgegevens van de klanten van voormelde bedrijven worden bij de Cornelion Group opgeslagen in één database (zgn. CRM-systeem). Op die manier kunnen wij u zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. In dit Privacy Beleid willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Alleen de gegevens van u gebruiken die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Altijd uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • De beveiliging van de systemen waar we mee werken constant actueel houden;
 • Onze interne werkwijze volgens de daarvoor opgestelde normen organisatie-breed doorvoeren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Met alle derde partijen een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze partijen hebben daardoor contractueel de verplichting om met de persoonsgegevens zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het door ons bepaalde doel;
 • Ervan op de hoogte zijn dat u het recht heeft om te zien welke informatie van u is opgeslagen en u deze informatie te allen tijde mag laten corrigeren of wissen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens bij een Forum
Persoonsgegevens van eindgebruikers of voorschrijvers worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Creëren van een gebruikersaccount;
 • Contact opnemen voor deelname trials;
 • Contact opnemen voor deelname brainstormsessies;
 • Contact opnemen voor deelname events;
 • Contact opnemen voor deskundig advies stomaverpleegkundige;
 • De door u gekozen publicaties aan u toe te sturen of voor u toegankelijk te maken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: creëren van een gebruikersaccount

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;*
 • Tussenvoegsel;*
 • Achternaam;*
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;**
 • Geslacht;*
 • Adresgegevens;*
 • Straatnaam + huisnummer;*
 • Postcode;*
 • Woonplaats;*
 • Type klant (eindgebruiker, voorschrijver);
 • Type stoma (eindgebruiker);
 • Functie (voorschrijver).

* Deze gegevens worden naar de fabrikant (al dan niet een derde partij) gestuurd voor het versturen van de trialmaterialen
** Eventueel Track and Trace

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van 3 jaar met als reden traceerbaarheid van de klanten bij eventuele terugroepactie van product.

Verwerking van persoonsgegevens bij een proefaanvraag
Persoonsgegevens (als ook medische gegevens in de ruimste zin van het woord) van eindgebruikers of voorschrijvers worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Benadering versturen juiste proefmateriaal;
 • Versturen van de proefaanvraag;
 • Evalueren van de proefaanvraag;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het versturen van het juiste proefmateriaal

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;*
 • Tussenvoegsel;*
 • Achternaam;*
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;**
 • Geslacht;*
 • Adresgegevens;*
 • Straatnaam + huisnummer;*
 • Postcode;*
 • Woonplaats;*
 • Type klant (eindgebruiker, voorschrijver);
 • Functie.

 

* Deze gegevens worden naar de fabrikant (al dan niet een derde partij) gestuurd voor het versturen van de proefmaterialen
** Eventueel Track and Trace

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van 3 jaar met als reden traceerbaarheid van de klanten bij eventuele terugroepactie van product.

Verwerking van persoonsgegevens bij productklachten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Toesturen van compensatiemateriaal;*
 • Communiceren van de uitslag van de klacht;
 • Evaluatie van de klachtenprocedure;
 • Vergaren van inhoudelijk informatie omtrent de klacht;
 • Geanonimiseerde gegevens naar Fabrikant, indien deze niet tot de Cornelion Group behoort.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de klacht zo optimaal/snel mogelijk in behandeling nemen

Voor de bovenstaande doelsteleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;*
 • Tussenvoegsel;*
 • Achternaam;*
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;**
 • Adresgegevens;*
 • Straatnaam + huisnummer;*
 • Postcode;*
 • Woonplaats;*
 • Geslacht;*
 • Medische gegevens;
 • Type stoma;
 • Conditie stoma;
 • Functie.

* Deze gegevens worden naar de fabrikant (al dan niet een derde partij) gestuurd voor het versturen van de materialen t.b.v. de compensatie van de klacht
** Eventueel Track and Trace

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van 3 jaar met als reden traceerbaarheid van de klanten bij eventuele terugroepactie van product.?

Verwerking van persoonsgegevens bij online nieuwsbrief abonnees en magazines
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door ons  verwerkt ten behoeve van het volgende doeleinde:

                                                                                              -4-

 • Toesturen van de online nieuwsbrief en/of magazine aan abonnees

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het informeren van de abonnees

Voor het bovenstaande doeleinde kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Straatnaam + huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Type klant (eindgebruiker/voorschrijver/enz.);
 • Functie.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens verstrekken wij enkel aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden en wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben.
Zo maken wij gebruik van een derde partij:

 • Het laten versturen van trialmateriaal, monstermaterialen en materiaal t.b.v. compensatie klacht;
 • Wanneer dit in het belang is van uw eventuele behandeling in het ziekenhuis;
 • Wanneer dit in het belang is voor de verstrekking van uw hulpmiddelen via uw medisch speciaalzaak;
 • Wanneer u ingestemd heeft met het gebruik van onze informatievoorzieningen.
  Wij werken samen met derde partijen op basis van verwerkersovereenkomsten. Op deze manier wordt de bescherming van uw persoonsgegevens gegarandeerd. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij wettelijk verplicht worden om gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig en alleen voor de betreffende doeleinden waarvoor wij deze gegevens hebben ontvangen. De bewaartermijnen staan beschreven per verwerkingsdoel.

Beveiliging
Binnen de organisatie zijn verschillende maatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens te allen tijde op veilige wijze verwerkt worden. We hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • De medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;

-5-

 

 • Op al onze digitale apparaten is enkel toegang te verkrijgen met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • We pseudonimiseren en versleutelen uw persoonsgegevens wanneer wij deze moeten communiceren;
 • Middels audits controleren wij regelmatig de status van het privacy beleid binnen ons bedrijf;
 • Ons personeel is volledig op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik voor marketingdoeleinden
Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kunt u zich daar altijd voor uitschrijven. U kunt u afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door bij ons in te loggen en uw voorkeuren aan te passen.

Het is ook mogelijk om uw afmelding via het contactformulier op www.cornelion.com aan ons door te geven. Heeft u liever telefonisch contact? Bel dan met onze Customer Service (CS): 088 – 6670 000.

Persoonlijk wachtwoord
Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de Cornelion Group krijgt een gebruiker die zich registreert van ons per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Gebruik maken van de Cornelion Group is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het loginscherm wordt ingetoetst.

Als gebruiker dient u uw persoonlijk wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert ons dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt.

Cookies
Bij het verzamelen van uw gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunnen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens overdragen aan uzelf of aan een derde partij. In enkele gevallen kunnen wij om uw legitimatie te vragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij kunnen deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen.             

 

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u een account heeft, kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Als u naar aanleiding van deze privacy verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens
Cornelion Group BV
Rogier Oonk (Functionaris Gegevensbescherming)
Muskushouwsestraat 33
6666 MA Heteren
Telefoonnummer: 088 – 6670 000
E-mailadres: info@cornelion.com