Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze internetsite met zorg is samen-gesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan.

Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd of niet meer correct is. De op deze site genoemde verantwoordelijke is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel advies, maar zijn van algemene aard.

Refnr: #130003